Privacy en Disclaimer

Disclaimer www.enjoyretreat.com

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van www.enjoyretreat.com. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van www.enjoyretreat.com. Ook niet als gevolg van het koken volgens de recepten die op de site verschijnen. www.enjoyretreat.com is met de grootste zorg samengesteld, maar kan toch onjuistheden bevatten.

De inhoud van www.enjoyretreat.com is door ons samengesteld: de teksten zijn door ons geschreven en de foto’s door ons gemaakt (tenzij anders aangegeven). Het misbruiken of gebruiken van onze foto’s of tekst is wettelijk niet toegestaan. Het is enkel toegestaan om onze foto’s te gebruiken wanneer een duidelijke link wordt geplaatst met verwijzing naar www.enjoyretreat.com  en je vooraf toestemming hebt gevraagd.

Privacy

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat met deze cookiewall.

Op Enjoy Retreat gebruik we:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Enjoy Retreat maakt gebruik van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.
 • Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Privacy & cookies

Hieronder wordt uitgelegd hoe we op Enjoy Retreat omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is bedoeld om deel te nemen aan de retreat. Mochten we in de toekomst toch commerciële boodschappen willen versturen, dan wordt hier toestemming voor gevraagd. Ook met gegevens die via het contactformulier of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

Cookies

Om Enjoy Retreat aan te bieden, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Enjoy Retreat plaatst alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan registrerenen het mogelijk maken om te reageren.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers kunnen wij onze website niet verbeteren.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies Enjoy Retreat zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op Enjoy Retreat geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om onze website te kunnen beoordelen en aan te kunnen passen. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor Enjoy Retreat.

Functionele cookies

Kernfuncties
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op Enjoy Retreat gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen boeken en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Sociale knoppen
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook en Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Facebook of Instragram hoeft in te loggen wanneer je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content
In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Enjoy Retreat wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties, YouTube-video’s en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Algemene voorwaarden

 • 1. Bij het indienen van het inschrijfformulier via de website en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • 2. De aanbetaling dient uiterlijk 1 maand voor de start van de retraite plaats te vinden. Bij boekingen minder 1 maand voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Enjoy Retreat het recht de reservering te laten vervallen.
 • 3. Inschrijving is definitief na inschrijving via de website en officiële bevestiging inclusief factuur van Enjoy Retreat.
 • 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • 6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – zestien weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  – Twaalf weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  – Acht weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  –  Vier weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 • 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte event of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Enjoy Retreat zijn doorgegeven.
 • 8. Enjoy Retreat heeft het recht een event of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Enjoy Retreat heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • 9. Enjoy Retreat heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een event of retraite.

AANSPRAKELIJKHEID

 • 1. Enjoy Retreat zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 • 2. Deelname aan een event of retraite is geheel op eigen risico. Enjoy Retreat is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Enjoy Retreat. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 • 1. De sportlessen en activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • 2. Meldt voorafgaande aan de sportlessen en activiteiten altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

 • 1. Enjoy Retreat heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retraite, bijvoorbeeld wanneer een trainer wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de lessen niet (meer) kan verzorgen. Enjoy Retreat zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retraite per mail over ingelicht.

HUISREGELS

 • 1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens een event of retraite niet toegestaan.
 • 2. Enjoy Retreat heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een event of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Enjoy Retreat niet opvolgen, kunnen uit het event of de retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van gelden.
 • 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Enjoy Retreat.

Reis en annuleringsverzekering
Een reisverzekering is verplicht en een annuleringsverzekering wordt aangeraden voor medische noodgevallen en annuleringen van je reis en/of vluchten.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.